IKPB-158

 

Image bilingue fr eus4

   

"Tout le défi [des] initiatives consiste à dépasser l’échelle des micro-expériences pour faire système, voire écosystème, et influer sur la façon de penser et de pratiquer la transition territoriale.” Xabier ITÇAINA enseignant chercheur en Sciences Politiques


Pour IKPB-158, l’intercoopération est le moyen essentiel pour « faire écosystème ». Elle se conçoit comme le fait de travailler entre structures motivées pour co-opérer ensemble, c’est à dire travailler ensemble de manière volontaire, non contractuelle, non conflictuelle et non concurrentielle.


L’intercoopération se vit à plusieurs niveaux :

 •     Au niveau des personnes : dans leur volonté d’agir ensemble à l’échelle locale pour porter des projets s’inscrivant dans une logique de circuits courts,
 •     Au niveau des collectifs ayant un rôle identique à l’échelle locale, souhaitant agir ensemble pour créer ou consolider leurs activités respectives,
 •     Au niveau de collectifs de natures différentes, pour réaliser en commun, échanger des expériences, des bonnes pratiques, etc.


Chaque structure, chaque citoyen, décide ou non de sa participation à l’action d’inter-coopération projetée : le projet d’IKPB-158 cherche à favoriser l’inter-relation plutôt que la création d’une superstructure.


Les 3 axes de travail pour IKPB-158 :

 •     Renforcer des structures qui participent aux actions d’intercoopération,
 •     Favoriser l’émergence de nouveaux collectifs
 •     Accompagner les collectifs qui bénéficieront de l’expérience capitalisée pour fonder plus solidement les bases de leur développement.

"Ekimenen erronka nagusia mikroesperientzien eskala gainditzea da, sistema egiteko, baita ekosistema ere, eta lurralde-trantsizioan pentsatzeko eta jarduteko moduan eragina izatea."Xabier ITÇAINA, Zientzia Politikoetako irakasle etaikertzailea.

 

IKPB-158 entzat, interkooperazioa da “ekosistema” egiteko funtsezko bitartekoa. Elkarrekin lan egiteko motibatutako egituren artean lan egitea ulertzen da, hau da, elkarrekin lan egitea borondatez, kontratuz kanpo, gatazkarik gabe eta lehiarik gabe.

 

 Interkooperzioa hainbat mailatan bizi da:

 • Pertsonen mailan: zirkuitu laburren logika batean sartzen diren xedeak gauzatzeko, eskala lokalean elkarrekin jardun nahi dute,
 • Eginkizun berdineko kolektiboen mailan, tokiko eskalan, elkarrekin jardun nahi dute beren jarduerak sortu edo indartzeko.
 • Hainbat izaeratako kolektiboetan, esperientziak, praktika onak eta abar elkarrekin egiteko edo trukatzeko.

 

Egitura bakoitzak, herritar bakoitzak, proiektatutako lankidetza-ekintzan parte hartzea erabakitzen du edo ez: IKPB-158 asmoak harremanak erraztu nahi du, gainegitura bat sortzea baino.

 

IKPB-158rako 3 lan-ardatzak:

 • Lankidetza-ekintzetan parte hartzen duten egiturak indartzea,
 • Talde berriak sor daitezen sustatzea
 • Kapitalizatutako esperientziaz baliatuko diren taldeei laguntzea, esperientzia hori garatzeko oinarriak sendoago finkatzeko.

Projets soutenus (1)

Sabaia, l'épicerie participative de l’Oztibarre / Sabaia, Oztibarreko epizeria partehartzailea

Redynamiser l’Oztibarre grâce aux Circuits Courts Collectifs Oztibarre berpiztu tokian tokiko...
3 314 €
collectés
111% financé
Terminé !
75