FabLabea

Premier FabLab d’Iparralde !
Iparraldeko lehen Fablab-a !

Au cœur de Hasparren, participez à la mise à feu d’un atelier d’échange de savoir-faire et d’artisanat numérique ouvert à tous

Hazparneko hiri barnean, ezagutza eta eskulan digitala trukatzeko tailer baten garapenean parte hartu! Deneri idekia da!

Paliers de financement

3 000 €

Premier palier: le SILEX - Lehen Maila : suharria

Fablabea souhaite s’équiper de matériel informatique comprenant des ordinateurs , des logiciels pour pouvoir concevoir des pièces complexes à partir de numérisation et traitement des informations par des outils de CAO (Conception assistée par ordinateur).

 

Fablabeak ekipamendu informatikoa ukan nahi du: ordenagailuak, programak pieza konplexuak sortzeko, digitalizazioak eta CAO tresnak erabiliz (Ordenagailuz lagundutako diseinua)

 

Si nous arrivons à disposer de cet équipement, nul doute que tous les utilisateurs du FabLABEA y trouveront leur compte

 

Ekipamendu hau lortzen badugu, FabLABEAko erabiltzaile guziak pozik izanen dira

7 000 €

Deuxième cible: le BRIQUET - Bigarren maila :supiztekoa

Avec cette somme nous pourrons en plus nous équiper d’une imprimante 3D professionnelle qui sera fabriquée par un jeune industriel de la commune

véritable outil de prototypage, cet équipement permettra à Fablabea d’accueillir des professionnels ou des makers qui pourront concrétiser des conceptions multiples et complexes.

 

Diru honekin, herriko  gazte batek fabrikatuko duen 3D inprimagailu profesional bat erosten ahalko dugu ere

Egiazko prototipo egiteko tresna bat da, ekipamendu honi esker, Fablabeak eta  beraz  profesionalak edo sortzaileak diseinu anitz eta konplexuak  egin ditzaketen

30 000 €

Troisième cible : le LANCE FLAMME - Hirugarren maila: su jarutitzailea

Pour compléter la partie industrielle de notre FABLABEA nous projetons de nous équiper d’une découpeuse laser. Nous pourrons ainsi proposer aux amateurs comme aux professionnels de venir fabriquer des pièces aux formes diverses dans du bois, de l'acrylique, ou autres matériaux. Ainsi cela pourra servir pour faire de la maintenance, de la décoration ou bien de la création avec un équipement entretenu et les conseils d’utilisation qui vont avec ( préparation, dessin, choix des matériaux ,etc…).

Gure FABLABEAren zati industriala osatzeko, laser ebakigailu bat erostea asmoa dugu. Horrela, afizionatuei eta profesionalei aukera emango diegu egurra, akrilika edo bestelako materialetan forma ezberdinetako piezak fabrikatzeko etortzea. Beraz, mantentze-lanetarako, dekoraziorako edo sorkuntzarako erabil daiteke ondo zaindutako ekipamenduarekin eta erabilera-aholkuekin (prestaketa, marrazketa, materialen aukeratzea, etab.).

Le projet

LE PROJET PROIEKTUA

FabLabea est né de la rénovation d’un four à pain par des moyens numériques et artisanaux, et de la volonté de deux Hazpandars de faire revivre un lieu unique, chargé d’histoire.

En octobre prochain, FabLabea ouvrira ses portes au cœur d’Hasparren et mettra à la disposition de ses adhérents les ressources techniques, technologiques et humaines proposées par une communauté de passionnés.

Un lieu de rencontre, de création et d’apprentissage imaginé pour se former, inventer, construire, révolutionner, prototyper, développer, bidouiller et partager connaissances ancestrales et nouvelles technologies.

A quoi sert une imprimante 3D ? Puis-je être comptable le lundi et scientifique le jeudi soir ? Comment fabriquer des objets aussi divers que complexes? Comment créer mon livre de recettes numérique pour transmettre mes spécialités à mon petit-fils ? Comment maîtriser la cuisson au four à bois ?

FabLabea ogi-labea erreberritzearen ondoren sortu zen, baliabide digitalak eta artisauekin eta bi hazpandarren nahiari esker, historiaz betetako leku paregabea biziarazteko.

Heldu den urrian, FabLabeak bere ateak Hazparneko hiri barnean idekiko ditu eta bere kideen eskura jarriko ditu tekniko, teknologiko eta giza baliabideak.

 

Elkartzeko, sortzeko eta ikasteko, asmatzeko, eraikitzeko, aldatzeko, prototipatzeko, garatzeko, moldatzeko, baita ere arbasoen ezagutzak eta teknologia berriak partekatzeko diseinatutako leku bat da.

Zertarako 3D inprimagailu bat erabiltzen da? Astelehenean kontularia eta ostegun arratsaldean zientzialaria izan naiteke? Nola egin objektuak konplexu eta anitzak? Nola sortzen dut nire errezeta liburu digitala nire espezialitateak nire arrasemeari partekatzeko? Nola menperatu egostea egur labean?

 

Le porteur de projet

PORTEUR DE PROJET    PROIEKTU ERAMAILEA                

FabLabea (« LABEA » en basque signifie le four), c’est le nom choisi pour ce tiers-lieu en hommage au four à bois présent dans le local pour les valeurs de partage, de solidarité et de transmission de savoir-faire qu’il incarne.

 

La restauration de ce four centenaire a nécessité un mélange subtil de tech, de savoir-faire traditionnel et de personnes complémentaires : Un scanner 3D pour créer une cartographie de l’intérieur du four, aidé d’impression 3D pour supporter le scanner et le travail d’un étudiant en ingénierie à l’Estia, d’un artisan avec de l’expérience en restauration de patrimoine et en gestion d’équipes et le brin de folie des propriétaires très attachés à ce bâtiment et à son trésor : Herensuge

Ce tiers-lieu se veut être un espace physique de rencontre et de partage intergénérationnel autour des domaines du numérique en complémentarité des anciens métiers et des savoir-faire qu’on souhaite préserver.

FabLabea ("LABEA"k euskaraz labea erran nahi du...), hau da herengune honetarako aukeratutako izena lokalean dagoen egur-labeari omenaldia egiteko, zeinak, partekatzeko, elkartasunerako eta ezagutzaren transmisiorako baloreak irudikatzen dituena.

 

Labe zahar honen berritzeko, teknologiaren, ezagutza tradizionalaren eta konpetentzia desberdinetako pertsonen nahasketa beharrezkoa izan zen: 3D eskaner bat labearen barneko mapa sortzeko, 3D inprimaketaz lagunduta eskanerra eta ESTIA-ko ingenieritza ikasle baten lana laguntzeko. Lan hori egitea posible izan da proiektu honen eramaileen pasioa eta eromenari esker, labe berezi horretan gordetzen den herensugearen begipean.

 

Herengune hau eremu digitalen inguruan elkartzeko eta belaunaldien arteko partekatzeko gune fisikoa izan nahi du, antzinako eta gaur egungo gaitasun, ezagutza eta teknikak transmititzeko nahikeriarekin.

Feu

 

 

Bientôt rejoints par des dizaines d’autres membres, l’association FabLabea a été créée en septembre 2020 par Edouard Oxoby, gérant de la boutique informatique Kompa-Euskalfon et Matiu Bordato, indépendant consultant et formateur numérique – Miatu – issu d’études d’ingénierie mécanique.

Disposant de connaissances et compétences complémentaires avec une forte expérience dans le domaine associatif et une implication commune pour dynamiser la ville de Hasparren depuis de nombreuses années, ils cherchaient à proposer quelque chose d’innovant, fédérateur et original à développer autour du numérique dans le local appartenant à Edouard et à sa famille.

 

 

 

 

Laster beste dozenaka kidek elkartuta, FabLabea elkartea 2020ko irailean sortu zuten Edouard Oxoby Kompa-Euskalfon informatika dendako kudeatzaileak eta Matiu Bordatok, aholkulari independente eta formatzaile digitala –Miatu–, ingeniaritza mekanikoko ikasketetatik abiatuta.

 

Elkarte-eremuan esperientzia sendoa duten ezagutza eta gaitasun osagarriekin eta Hazparneko hiria urte askotan dinamizatzeko inplikazio komunarekin, Edouard eta bere familiaren lokalean digitalaren inguruan garatzeko zerbait berritzaile eta originala proposatu nahi izan zuten.

 

 

 

À quoi servira votre financement ?

A QUOI SERVIRA VOTRE FINANCEMENET?    ZURE DOHAINTZA ZERTAN ERABILIKO DUGU?

Fablabea s’est lancé dans une campagne de crowdfunding afin de financer des acquisitions précises qui donneront à ce lieu tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses ambitions.

Fablabeak crowdfunding kanpaina bat sortu du makina garestien erosketa zehatzak finantzatzeko, lekuaren helburuak lortzeko.

Pourquoi nous choisir?

Pourquoi nous choisir ?    Zertarako proiektu hau sustengatu?

FabLabea avec vous et pour vous !

En plus des ressources techniques, FabLabea proposera des cours collectifs et individuels pour débutants et avancés, pour les particuliers comme les professionnels. 

Ce sera aussi un lieu d’animations intergénérationnelles et multiculturelles avec une programmation rythmée tout au long de l’année grâce à vos contributions.

À vocation pédagogique et ouvert quotidiennement, FabLabea sera votre lieu pour apprendre et/ou enseigner selon vos envies, besoins, savoir et compétences.

Comment fabriquer son instrument de musique ?

Comment partager sa passion de la technologie, du chant, de la cuisine et plein d’autres choses ?

Fablabea, zurekin eta zuretzat !

Baliabide teknikoez gain, FabLabeak taldeka eta banakako ikastaroak eskainiko ditu hasiberrientzat eta aurreratuentzat, norbanakoentzat baita ere, profesionalentzat.

Belaunaldien arteko eta kultur anitzeko aktibitateen lekua ere izango da, urte osoan zehar egitarau dinamiko batekin, zuen ekarpenei esker.

Heziketa bokazioarekin eta egunero idekia, FabLabea zure nahien, beharren, ezagutzaren eta gaitasunen arabera ikasteko eta/edo irakasteko lekua izango da.

Nola egin zure musika tresna?

Nola partekatu zure teknologia, kantu eta sukaldaritzaren pasioa,  eta beste hainbat gauzak?

Dons en EUSKO - EUSKOZ emateko

Vous pouvez également donner en Eusko ! Une première pour du financement participatif !

Voici notre compte Eusko : 752707484

Ou scannez directement depuis l'application EuskoPay :

Euskoz ere eman dezakezu ! Lehen aldikotz finantzamendu partehartzaile batentzat !

Horra gure Eusko kontua : 752707484

Edo eskaneatu direktuki EuskoPay aplikaziotik:

Nos partenaires - Gure partaideak

Vous aimez ce projet ? Aidez-nous à le soutenir !